predmetová komisia TSV  PDF  Tlač  Email

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

Cieľom PK telesnej výchovy je harmonický rozvoj telesných a funkčných predpokladov žiakov s dôrazom na rozvoj základných pohybových schopností, predovšetkým aeróbnej vytrvalosti a silových schopností. Telesná výchova ako povinný vyučovací predmet vytvára a stabilizuje pozitívny postoj žiakov k telesnej kultúre, telesnej zdatnosti, zdraviu, celoživotnej pohybovej aktivite. Telesná výchova zároveň poskytuje komplexné telovýchovné vzdelanie, aby sa náš absolvent mohol aktívne zapájať do rôznych pohybových aktivít. Pre pohybové aktivity sa využíva telocvičňa, posilňovňa, pohybové štúdio a vonkajší športový viacúčelový areál. Študenti sa môžu zapojiť do rôznorodej športovej činnosti. Naša škola sa už tradične zapája do väčšiny športových podujatí určených pre stredné školy. V mimovyučovacom čase PK telesnej výchovy organizuje športové krúžky.

Členovia :

Mgr. Dalibor Repa - vedúci PK

Mgr. Anita Molnárová

Mgr. Darina Dudová

 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.