predmetová komisia spol.- vedných predmetov  PDF  Tlač  Email

Predmetová komisia spoločensko - vedných predmetov

Práca PK spoločensko-vedných predmetov sa zameriava na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti spoločensko-vedných disciplín. Jedným z hlavných cieľov je utvárať u žiakov pozitívny vzťah k umeleckej kultúre a prehlbovať u žiakov komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch. Do tematických plánov pre jednotlivé spoločenskovedné predmety sú zapracované úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. PK sa prostredníctvom spoločensko-vedných predmetov snaží napomáhať k odstraňovaniu možných negatívnych javov v škole (záškoláctvo, šikanovanie, problémy správania, drogové závislosti).
Členovia PK napomáhajú vedeniu školy pri príprave, realizácii a dôstojnom priebehu prijímacích a maturitných skúšok. Dôležitou úlohou PK spoločenskovedných disciplín je viesť žiakov k reprezentácii školy a zúčastňovať sa rôznych súťažiach. Každoročne sa uskutočňujú predmetové olympiády v nemeckom a anglickom jazyku s postupom do okresných a krajských kôl. Pravidelne sa zúčastňujeme aj Olympiády ľudských práv" .

Členovia :

PaedDr. Eva Pačutová, vedúca komisie

PhDr. Jozef Kuric

PaedDr. Eva Lomnická

Mgr. Ivana Krištofiková

Mgr. Zuzana Slovákov

Mgr. Dušan Končal


 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.

delta 8 gummies that really work