predmetová komisia prírodovedných predmetov  PDF  Tlač  Email

Predmetová komisia prí­rodovedných predmetov

Predmetová komisia prí­rodovedných predmetov zabezpečuje výchovno - vzdelávací­ proces predmetov matematika, fyzika, chémia, deskriptí­vna geometria, informatika a výpočtová technika. Hlavným cieľom členov PK je dať žiakom z prírodovedných predmetov také vedomosti, aby ich mohli využívať v ostatných odborných predmetoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. V tomto smere je jedným zo základných prípravných predmetov matematika ale aj fyzika. Vedomosti žiakov prichádzajúcich na našu školu sú na rôznej úrovni, preto majú slabší­ žiaci moÅžnosť doplniť si medzery v jednotlivých predmetoch formou konzultácií, ktoré ochotne poskytujú počas celého školského rokua všetci členovia PK. Hlavným smerom úsilia je prí­prava žiakov na štúdium na vysokých školách. Naši žiaci úspešne študujú na rôznych fakultách STU Bratislava, VŠE Bratislava, SPU Nitra, UKF Nitra, na univerzitách v Trenčí­ne, Žiline i na ďalších vysokých školách. K tomuto cieľu PK prírodovedných predmetov organizuje krúžky z matematiky a fyziky, ktoré sú pre žiakov veľkou pomocou na prijí­macie skúšky na vysokých školách. Okrem tejto činnosti venuje PK pozornosť aj talentovaným žiakom hlavne v predmete matematika, kde sa naši žiaci zapájajú do rôznych suťaží ako je napríklad Pangea a MATEMATICKÝ KLOKAN.


Členovia :

PaedDr. Patrik Bosák - vedúci komisie

RNDr. Peter Chudík

Ing. Soňa Mironovová

Mgr. Slavomíra Kubicskóová

PaedDr. Miroslav Chválny

Mgr. Vjera Kiš

Mgr. Anita Molnárová

 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.