úvodná stránka aktuálne dianie

vyhľadaj

dnes je

Pondelok 22 Júl 2024

energoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 24  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
aktuality zo školy


Prijímanie ďalších uchádzačov po odvolaní zo dňa 27.5.2024 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 27 Máj 2024 09:26
 • Vzhľadom na to, že do stanoveného termínu nie všetci prijatí žiaci potvrdili nástupu na štúdium, v ďalšom poradí boli prijímaní uchádzači s týmito kódmi:

 • V študijnom odbore3650 M staviteľstvo:

  435

  621

  354

  655

  749

  769

  880

  355

  170

  158

  227

  027

  337

  V študijnom odbor3692 M geodézia, kartografia a kataster:

  231

  542

  686

  486

  538

  423

  390

  997

  Zákonný zástupca žiaka/žiačky je povinný obratom doručiť Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to elektronicky – na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript  alebo osobne na sekretariát školy. Najneskôr do 28.5.2024, t.j. do utorka do 12:00 hod.

  Potvrdenie je potrebné stiahnuť na tomto odkaze.

  Po doručení písomného potvrdenia (o nastúpení žiaka) riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

Posledná úprava Pondelok, 27 Máj 2024 09:28
 
Nové informácie ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 01 December 2023 10:51

Od 1.9.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela sa týka aj prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

► Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy a webovom sídle zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania (výsledkovú listinu) dňa 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) – zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne, či bol prijatý resp. neprijatý. Na začiatku výsledkovej listiny sú uvedení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Informácia o prijatí uchádzača uvedená vo výsledkovej listine sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

► Riaditeľ SŠ odošle (zatiaľ len) neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr 17. mája 2024. Rozhodnutia odosiela od 6. mája do 17. mája 2024 (najskôr po druhom termíne prijímacích skúšok).

► Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v SŠ, jeho zákonný zástupca písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní – najneskôr do 22. mája 2024 (23:59).

► Po doručení písomného potvrdenia (o nastúpení žiaka) riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

► Potvrdenie o NENASTÚPENÍ žiaka na štúdium zasiela zákonný zástupca na ostatné stredné školy na ktorých uchádzač konal prijímacie skúšky, ale už nemá záujem o štúdium.

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025.

Pre SPŠ stavebnú Nitra boli určené pre jednotlivé odbory najvyššie počty žiakov :

Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 120 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 25 žiakov.

► Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. (§ 63 ods. 6 školského zákona).

► Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením, môže písomnou žiadosťou požiadať riaditeľa školy o úpravu prijímacej skúšky v zmysle podporného opatrenia.

Posledná úprava Piatok, 01 December 2023 10:55
 
Prijímanie žiakov pre školský rok 2022/2023 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 02 December 2021 08:49

Bez názvu

 
Posun výsledkovej čiary a prijímanie ďalších uchádzačov o štúdium PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 17 Máj 2021 11:32

Vzhľadom na to, že do stanoveného termínu nie všetci prijatí žiaci potvrdili nástupu na štúdium, v ďalšom poradí boli prijímaní uchádzači s týmito kódmi:

V študijnom odbore 3650 M staviteľstvo:

163

477

503

169

492

185

945

431

723

594

780

836

862

667

308

565

478

932

496

165

870

317

346

639

076

093

471

922

539

105

294

183

V študijnom odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster:

741

824

769

198

704

064

451

841

277

112

159

379

Zákonný zástupca žiaka/žiačky je povinný obratom doručiť Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to elektronicky – na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript Môžete si ho stiahnuť tu.

Posledná úprava Pondelok, 17 Máj 2021 11:35
 
Pravidlá pre školy od 3. mája 2021 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 30 Apríl 2021 08:28

Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie, vláda schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

Od 3. mája 2021 platí výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom. Rovnaká výnimka platí aj pre zákonných zástupcov žiakov, s ktorými žiak žije v spoločnej domácnosti.

10550 pravidla-ruzovy

Posledná úprava Piatok, 30 Apríl 2021 08:30
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 24

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.