úvodná stránka

vyhľadaj

dnes je

Sobota 23 Spetember 2023

prihlásenie užívateľaenergoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 313  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 19 Máj 2023 06:17

študijný odbor 3650 M staviteľstvo

študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Kódy rozhodnutí (vysvetlivky):

P1– prijatí žiaci bez prijímacích skúšok

PP– prijatí žiaci po prijímacích skúškach

NM– neprijatí žiaci pre nedostatok miesta

N1– neprítomní

N5– nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok

Zákonný zástupca žiaka/žiačky je povinný najneskôr do 24.5. 2023 (23:59 hod.) doručiť Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to buď elektronicky – na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch od 7:30 – do 14:30.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov môžu podávať voči rozhodnutiu o neprijatí odvolanie, a to do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie môže zákonný zástupca doručiť prostredníctvom emailu alebo osobne na sekretariát školy.

Súčasný model prijímacieho konania ponúka možnosť prijať na štúdium neprijatého uchádzača/čku, ale to až po definitívnom zosumarizovaní počtov uchádzačov, ktorí potvrdili resp. nepotvrdili nástup na štúdium. Po vykonaní týchto administratívnych úkonov sa uvoľnia miesta, na ktoré budú prijímaní žiaci v ďalšom poradí, ktorých zákonní zástupcovia doručili odvolanie voči rozhodnutí o neprijatí.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je na stiahnutietu.

Posledná úprava Piatok, 19 Máj 2023 06:19
 
Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 25 November 2022 09:18

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov, určil pre Strednú priemyselnú školu stavebnú najvyšší počet žiakov prvého ročníka, pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

Odbor 3650 M staviteľstvo 110 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster 25 žiakov.

V tejto súvislosti boli doplnené a aktualizované naše kritéria prijímacieho konania, ktoré sú zverejnené na tomto odkaze.

Dôležité termíny prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

Prvý termín prijímacích skúšok - 4. máj 2023

Druhý termín prijímacích skúšok - 9. máj 2023

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie na strednú školu.

Posledná úprava Piatok, 25 November 2022 09:19
 
Začiatok školského roka 2022/2023  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 31 August 2022 07:07

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). V tento deň sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023. Nástup žiakov do školy je o 8:00hod.

Rodič/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Žiaci a rodičia, ktorí majú prístup do EduPage, ho môžu vyplniť elektronicky (tak ako minulý rok).

Žiaci prvého ročníka si stiahnu tlačivo na tomto odkaze: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka

Prváci sa zhromaždia vo vestibule školy (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), kde budú rozdelení do kmeňových tried. Po rozdelení budú tráviť čas so svojimi triednymi učiteľmi/učiteľkami. Počas troch triednických hodín budú oboznámení so školským poriadkom a priestormi školy.

Všetky triedy absolvujú v prvý deň školského vyučovania 3 triednické hodiny.

od 6.9.2022 vyučovanie podľa rozvrhu

5.9.2022 (pondelok) - 3. a 4. ročník – vydávanie učebníc

6.9.2022 (utorok) - 1. až 2. ročník – vydávanie učebníc

Posledná úprava Streda, 31 August 2022 07:09
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 49

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.