úvodná stránka

vyhľadaj

dnes je

Štvrtok 13 Jún 2024

prihlásenie užívateľaenergoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 24  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
Informácia pre zákonných zástupcov žiakov prvého ročnika Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 21 August 2020 09:04

Odporúčame zákonným zástupcom žiakov, ktorí ešte nevyplnili záväzné prihláčky potrebné na vydanie študentských ISIC kariet, aby tak urobili čo najskôr. Zároveň je potrebné uhradiť poplatok podľa pokynov uvedených na priloženej fotografii.

isic

Posledná úprava Piatok, 21 August 2020 09:07
 
Pokyny riaditeľa školy upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 19 August 2020 09:49

V škole prebieha od 2. septembra riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.

V čase od 2.9. 2020 do 14.9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.

Od 16.9. 2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 20.9. 2020 nevyužívajú.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť.

Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (č. 94) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Zamestnanci SPŠS budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca tiež predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (čestné prehlásenie tu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie tu).

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Odporúčame sledovať webové sídla školy a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Posledná úprava Streda, 19 August 2020 09:58
 
Oznam pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 13 Júl 2020 08:59

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hod. slávnostným otvorením školského roka.

Žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried a pod vedením svojich triednych učiteľov/učiteliek sa oboznámia so školským poriadkom a s priestormi školy.

V tento deň nového školského roka strávia v priestoroch školy cca tri vyučovacie hodiny.


Informácia týkajúca sa študentských preukazov / ISIC karty

Pre našich žiakov vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

 • využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 • uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 • uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka
 • mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Čechách
 • dobiť kredit na dopravu (SAD, MHD) alebo kúpiť mesačník na www.ubian.sk
 • mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať prvý školský deň. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31.7.2020:

uhradili poplatok 20 € za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

 • Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :
 • špecifický symbol platby pridelený škole: 387441
 • variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
 • do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy (napr. v tvare SPŠS Nitra, aby sa to zmestilo do správy pre prijímateľa)
 • vyplnili a podpísali Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany), prihláška je dostupná tu https://www.spssnr.sk/download/doc_download/747-.html
 • riadne vyplnenú prihlášku pošlite na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo klasickou poštou na adresu: Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra
 • na prvý deň školského vyučovania si žiak pripraví 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2020 09:05
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 48

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.