úvodná stránka

vyhľadaj

dnes je

Nedeľa 22 Máj 2022

prihlásenie užívateľaenergoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 24  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
ORGANIZAČNÉ POKYNY ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 24 August 2020 11:13

Obdobie školského vyučovania

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

2.9.2020 (streda)

- nástup 8:00 hod.

- slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

- 3 triednické hodiny – všetky triedy

- 1. ročník – oboznámenie sa so školou

od 3.9.2020 vyučovanie podľa rozvrhu

3.9.2020 (štvrtok)

- 2. a 4. ročník – odovzdávanie učebníc

4.9.2020 (piatok)

- 1. až 4. ročník – vydávanie učebníc

Školské prázdniny

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október –

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné

26. február 2021

(piatok)

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

Posledná úprava Pondelok, 24 August 2020 11:19
 
Informácia pre zákonných zástupcov žiakov prvého ročnika  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 21 August 2020 09:04

Odporúčame zákonným zástupcom žiakov, ktorí ešte nevyplnili záväzné prihláčky potrebné na vydanie študentských ISIC kariet, aby tak urobili čo najskôr. Zároveň je potrebné uhradiť poplatok podľa pokynov uvedených na priloženej fotografii.

isic

Posledná úprava Piatok, 21 August 2020 09:07
 
Pokyny riaditeľa školy upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 19 August 2020 09:49

V škole prebieha od 2. septembra riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.

V čase od 2.9. 2020 do 14.9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.

Od 16.9. 2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 20.9. 2020 nevyužívajú.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť.

Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (č. 94) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Zamestnanci SPŠS budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca tiež predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (čestné prehlásenie tu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie tu).

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Odporúčame sledovať webové sídla školy a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Posledná úprava Streda, 19 August 2020 09:58
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 47

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.