úvodná stránka aktuálne dianie

vyhľadaj

dnes je

Sobota 23 Spetember 2023

energoland_mochovce_300x300.jpg

online návštevy

Máme  hostí: 39  pripojení

Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
aktuality zo školy


Pokyny riaditeľa školy upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 19 August 2020 09:49

V škole prebieha od 2. septembra riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.

V čase od 2.9. 2020 do 14.9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.

Od 16.9. 2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 20.9. 2020 nevyužívajú.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť.

Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (č. 94) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Zamestnanci SPŠS budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca tiež predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (čestné prehlásenie tu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie tu).

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Odporúčame sledovať webové sídla školy a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Posledná úprava Streda, 19 August 2020 09:58
 
Oznam pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 13 Júl 2020 08:59

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hod. slávnostným otvorením školského roka.

Žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried a pod vedením svojich triednych učiteľov/učiteliek sa oboznámia so školským poriadkom a s priestormi školy.

V tento deň nového školského roka strávia v priestoroch školy cca tri vyučovacie hodiny.


Informácia týkajúca sa študentských preukazov / ISIC karty

Pre našich žiakov vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

 • využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 • uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 • uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka
 • mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Čechách
 • dobiť kredit na dopravu (SAD, MHD) alebo kúpiť mesačník na www.ubian.sk
 • mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať prvý školský deň. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31.7.2020:

uhradili poplatok 20 € za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

 • Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :
 • špecifický symbol platby pridelený škole: 387441
 • variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
 • do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy (napr. v tvare SPŠS Nitra, aby sa to zmestilo do správy pre prijímateľa)
 • vyplnili a podpísali Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany), prihláška je dostupná tu https://www.spssnr.sk/download/doc_download/747-.html
 • riadne vyplnenú prihlášku pošlite na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo klasickou poštou na adresu: Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra
 • na prvý deň školského vyučovania si žiak pripraví 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2020 09:05
 
Obnovte si platnosť preukazu ISIC v dvoch krokoch PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 18 Jún 2020 06:34

1. Zakúpte si známku ISIC

priamo v škole – cena 10€. Podmienkou je uhradiť poplatok 10€ prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493.

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):

- špecifický symbol platby pridelený škole : 387441

- variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

- do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy (SPŠS Nitra).

ISIC-obr

Takto objednaná známka bude doručená do školy, kde si ju môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 hod. Upozorňujeme, že doručenie do školy trvá cca týždeň od uhradenia poplatku. Keďže aktuálna známka platí až do septembra 2020, môžete si novú známku zakúpiť až pred začiatkom nového školského roka.

Známku si môžete objednať aj na www.objednaj-preukaz.sk, cena 10€ + poštovné(známka Vám bude doručená domov).

Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

2. Predĺženie zľavy v doprave

Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare

TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) – (meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS:TC Mrkvicka 1042019005). Cena 3€

Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2020 06:41
 
Oznam o otvorení školy PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 17 Jún 2020 07:28

Na základe odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, riaditeľ školy toto odporúčanie akceptuje a SPŠ stavebná Nitra bude otvorená v dňoch 29. – 30. júna 2020. Činnosť sa obmedzí iba na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc, prevzatie osobných vecí žiakov, vydávanie vysvedčení a ukončenie školského roka.

Zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak predloží dňa 29.6. 2020 triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Predmetné tlačivo je k dispozícii tu.

Žiak je povinný dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Každý žiak dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky do konca školského roku 2019/2020.

V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Posledná úprava Streda, 17 Jún 2020 07:33
 
Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 PDF Tlač Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Utorok, 26 Máj 2020 06:32

študijný odbor 3650 M staviteľstvo

študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Kódy rozhodnutí (vysvetlivky):

PP – prijatý na základe kritérií

NM – neprijatý pre nedostatok miesta

Zákonný zástupca žiaka/žiačky je povinný obratom doručiť Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, a to buď elektronicky – na emailovú adresu školy Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo osobne na sekretariát školy. V pracovných dňoch od 7:30 – do 11:00. Túto informáciu je zákonný zástupca povinný oznámiť najneskôr do 4. júna 2020. Môžete si ho stiahnuť tu.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov môžu podávať voči rozhodnutiu o neprijatí odvolanie, a to do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie môže zákonný zástupca doručiť prostredníctvom emailu alebo osobne na sekretariát školy.

Súčasný model prijímacieho konania ponúka možnosť prijať na štúdium neprijatého uchádzača/čku, ale to až po definitívnom zosumarizovaní počtov uchádzačov, ktorí potvrdili resp. nepotvrdili nástup na štúdium. Po vykonaní týchto administratívnych úkonov sa uvoľnia miesta, na ktoré budú prijímaní žiaci v ďalšom poradí, ktorých zákonní zástupcovia doručili odvolanie voči rozhodnutí o neprijatí.

Posledná úprava Utorok, 26 Máj 2020 06:37
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 4 z 24

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.

Na našom webe nájdete všetko, čo potrebujete pre začiatok hry v online kasíne. Od kvalitných recenzií až po najlepšie bonusy, máme pre Vás to najlepšie z online hazardu. Na Kasino Slovensko 10 sa snažíme, aby sme Vám poskytli to najlepšie zo sveta online hazardu. Na našom webe nájdete najnovšie recenzie online kasín, informácie o bonusoch a promo akciách, najlepšie online hry a mnoho ďalších. U nás nájdete informácie o všetkých najobľúbenejších online kasínach v Slovensko, ako napríklad online casino Slovensko, ktoré sú najlepšie pre slovenských hráčov. Ak hľadáte najlepšie online kasína pre Vašu zábavu, Kasino Slovensko 10 je pre Vás tou správnou voľbou. Na našom webe nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o online hazarde a vyberte si to najlepšie pre seba.