základné údaje o škole  Tlač
Sobota, 18 Október 2008 14:48

Stredná priemyselná škola stavebná sa nachádza v mestskej časti Nitra - Čermáň asi 1 km od centra mesta. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou a je vzdialená od autobusovej a železničnej stanice asi 500 m. Škola je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie s poskytovaním aj stravovacích služieb. Na škole v súčasnosti študuje 464 žiakov v 2 študijných odboroch v 20 triedach. Škola v súčasnosti poskytuje tieto študijné odbory:

3650 M staviteľstvo

3692 M geodézia, kartografia a kataster

Pre jednotlivé predmety sú vybudované špecializované učebne a to:

rysovne, integrované učebne na projektovanie v grafických systémoch, učebne špecializované na výučbu odborných predmetov s podporou počítačovej techniky, odborné učebne na výučbu ekonomicky a staticky zameraných predmetov, jazykové učebne, učebňa strojopisu. Technika v odborných učebniach sa postupne podľa možností a požiadaviek vymieňa a dopĺňa, tak aby spĺňala náročne požiadavky vyučovacieho procesu.

Pre pohybové aktivity sa využíva telocvičňa, posilňovňa a multifunkčé ihrisko.

Súčasťou komplexu budov školy sú samostatné šatne pre 16 tried. Na škole je bufet s poskytovaním desiatového občerstvenia.

V školskej jedálni pri ZŠ Nitra časť Čermáň sa pripravuje strava pre stravujúcich sa žiakov a zamestnancov školy.Na škole pôsobia samosprávne orgány, a to študentská rada, školská rada a Združenie rodičov ako samostatné občianske združenie.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF