stredoškolská odborná činnosť  Tlač

 

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných učilíšť (ďalej len stredných škôl). Výsledkom Stredoškolskej odbornej činnosti je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením stredoškolskej odbornej činnosti sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a usporadúvajú sa každoročne.  

 

CIEĽ SOČ 


a) prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov stredných škôl
b) podporovať odborný rast žiakov vo vybranom odbore
c) rozvíjať tvorivé odborno-technické a odborno-praktické schopnosti žiakov
d) viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémov a problémových úloh
e) prispievať k schopnosti žiakov reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov
f) prezentovať obhajobou kolektívnu prácu
g) prehlbovať a rozširovať u žiakov všetkých typov stredných škôl ich odborné vedomosti, ich individuálne schopnosti a zručnosti
h) podporovať študijnú aktivitu žiakov
ch) viesť žiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi
i) všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy žiakov
j) prispievať k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času žiakov
k) vytvárať podmienky pre prezentáciu úspešných prác v jednotlivých odboroch v zahraničí

 
Joomla SEO powered by JoomSEF