pár slov o škole  Tlač

informácie o škole

História našej školy sa začala písať 1. septembra 1952. V školskom roku 1952/53 boli otvorené prvé tri triedy s celkovým počtom žiakov 122. Vo svojich počiatkoch sa táto výchovno-vzdelávacia inštitúcia borila s personálnymi a technickými problémami, nemajúc vlastné sídlo ani učebné priestory. Aj napriek týmto problémom sa v školskom roku 1955/56 uskutočnili prvé úspešné maturitné skúšky, v ktorých maturovalo 95 študentov. Obdobie provizória sa pre SPŠ stavebnú v Nitre skončilo začiatkom školského roka 1962/63 pridelením vlastnej budovy, v ktorej škola sí­dli dodnes.V súčasnosti naša škola poskytuje vzdelávanie v širokom rozsahu, a to v oblasti staviteľstva, geodézie, kartografie, katastra a realít. Stala sa modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje vzdelaných odborníkov pre výstavbu a rekonštrukciu stavieb, do špecializovanej verejnej správy, obchodu a tiež aj do školstva pre výchovu ďalších generácií.

V súčasnosti sa vzdelávanie uskutočňuje prostredníctvom týchto študijných odborov:

študijný odbor 3650 M staviteľstvo

študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

Počas svojej existencie vychovala množstvo úspešných absolventov, z ktorých mnohí zúročili získané vedomosti a zručnosti aj vo svojom profesijnom, kariérnom a podnikateľskom živote.

IMG 20131105 101919

 
Joomla SEO powered by JoomSEF