Posun výsledkovej čiary a prijímanie ďalších uchádzačov o štúdium  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 04 Jún 2020 07:53

Vzhľadom na to, že do 4. júna 2020 nie všetci prijatí žiaci potvrdili nástupu na štúdium, v ďalšom poradí boli uchádzači prijímaní nasledovne:

V študijnom odbore 3650 M staviteľstvo boli prijímaní uchádzači, ktorí sa umiestnili na 111. až 141. mieste (vrátane) výsledkovej listiny.

V študijnom odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster sa posun čiary týka uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 21. až 48. mieste (vrátane) predmetnej výsledkovej listiny.

Posledná úprava Štvrtok, 04 Jún 2020 07:58
 
Joomla SEO powered by JoomSEF