Oznam pre žiakov 4. ročníka  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 15 Máj 2020 06:39

Harmonogram odovzdávanie učebníc a prevzatie koncoročných a maturitných vysvedčení:

18.5. 2020 (pondelok)

IV.A – v čase od 8:00 do 9:00 (vestibul školy) – nástup všetkých žiakov triedy o 8:00 hod.

IV. B – čase od 9:00 do 10:00 (vestibul školy) - nástup všetkých žiakov triedy o 9:00 hod.

19.5. 2020 (utorok)

IV.C – v čase od 8:00 – do 9:00 (vestibul školy) - nástup všetkých žiakov triedy o 8:00 hod.

IV.D – v čase od 9:00 – do 10:00 (vestibul školy) - nástup všetkých žiakov triedy o 9:00 hod.

IV.E – v čase od 8:00 – do 9:00 (učebňa IV.E - miestnosť č. 98) - nástup všetkých žiakov triedy o 8:00 hod.

Všetci žiaci si zároveň vyzdvihnú všetky grafické práce a ročníkové projekty.

Priebeh odovzdávania učebníc a preberania vysvedčení bude vzhľadom na výnimočnú situáciu realizovaný tak, aby boli dodržané všeobecné epidemiologické preventívne opatrenia.

  • vstup do budovy bude žiakom umožnený iba s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • každý žiak je povinný používať vlastné pero a rukavice
  • bude zabezpečená voľne dostupná dezinfekcia rúk pre účely jej pravidelného používania
  • žiaci budú povinní dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou
  • žiaci sa musia vyhýbať blízkemu kontaktu so spolužiakmi, vrátane zákazu podávania rúk
  • pohyb po budove (napr. vyzdvihnutie vecí zo šatní) sa dovoľuje iba v sprievode triedneho učiteľa.
Posledná úprava Piatok, 15 Máj 2020 06:44
 
Joomla SEO powered by JoomSEF