Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 29 Január 2020 13:54
Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021

Termíny prijímacích skúšok sú 11.mája 2020 (pondelok) a 14. mája 2020 (štvrtok).

Podmienkou prijatia do 1. ročníka po prijímacích skúškach je:


► umiestnenie na 1. až 110. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3650 M staviteľstvo
► umiestnenie na 1. až 20. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster
► úspešné vykonanie prijímacej skúšky z obidvoch profilových predmetov
Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky musí žiak získať min. 3 body z písomného testu, a to v obidvoch testovaných profilových predmetoch.

Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne vzíde na základe: počtu získaných bodov za prijímacie skúšky, za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na koncoročnom hodnotení a v 9. ročníku ZŠ na polročnom hodnotení, ďalej za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ a tiež za úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania (pozri tabuľku druh súťaže).

Prijímacie skúšky vykonajú žiaci z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVaŠ SR. Profilové predmety pre obidva odbory sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Kompletné kritéria si uchádači môžu stiahnuť tu.

Posledná úprava Streda, 29 Január 2020 14:01
 
Joomla SEO powered by JoomSEF