Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Utorok, 12 Február 2019 08:28

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

Pre SPŠ stavebnú boli určené pre jednotlivé odbory nasledovné najvyššie počty žiakov :

Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 110 žiakov.

Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 20 žiakov.

Kritériá

na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sú k dispozícii na stiahnutie tu.

Posledná úprava Utorok, 12 Február 2019 08:32
 
Joomla SEO powered by JoomSEF