Prijímacie konanie v ďalšom termíne  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 07 Jún 2012 00:00

Vzhľadom na to, že k 29.05.2012 je stále v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo k dispozícii 32 voľných miest a v študijnom odbore 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 11 voľných miest, riaditeľ školy vyhlasuje aj ďalšie kolo prijímacieho konania. Kritéria prijatia zostanú nezmenené a riaditeľ školy bude aj v ďalšom termíne prijímať žiakov bez prijímacích skúšok.


Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie sa na:

a)1. až 32. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3650 6 staviteľstvo

b)1. až 11. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3692 6 geodézia, kartografia a kataster


Ďalšiu 1 prihlášku môžu podať uchádzač resp. zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy pre prijímacie skúšky v ďalšom termíne do 18. júna 2012 pod podmienkou, že žiak nebol prijatý do študijného resp. učebného odboru v májovom termíne


Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené na verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy dňa 19. júna 2012.

 

Kritéria prijatia v ďalšom termíne pre školský rok 2012/2013

Posledná úprava Štvrtok, 07 Jún 2012 08:31
 
Joomla SEO powered by JoomSEF