Meračka na Počúvadle  Tlač
Napísal používateľ Frederika Princzová   
Utorok, 03 Apríl 2012 10:56

 Všetko sa to začalo odchodom zo  školy, pokračovalo cestou  autobusom a príchodom na chatu.  Už od začiatku sa všetko nieslo  v dobrom duchu a veľmi sme sa  tešili sa na nové zážitky. Prvý deň  sme strávili vybaľovaním sa   a zoznamovaním sa s terénom  a prostredím, v ktorom mala  prebiehať naša prax. Majiteľ chaty a ostatní zamestnanci boli k nám veľmi milí a prívetiví. Každý deň sme mávali budíček o 7:00h. Potom nasledovali výdatné raňajky, po ktorých nás už čakal terén.

Prvý deň (pondelok) sme po príchode a obede robili náčrty lúky, na ktorej sa realizovala  „meračka“. Vyučujúci nás rozdelili do dvoch veľkých skupín, pričom každá skupina pozostávala z troch menších skupiniek. Kým jedna skupina vykonávala skúšku nivelačného prístroja, druhá začala merať lúku. Následne si prvá skupina robila nivelačný ťah a výpočty s tým spojené. Takto sa skupiny striedali počas troch dní. Posledný deň t.j. v piatok sme venovali kancelárskym prácam, prepisovaniu zápisníkov, prekresľovaniu náčrtov, vyhotovovaniu miestopisov atď.

Bolo to  pre nás nová skúsenosť pracovať takto v teréne, mimo školy. Vyskúšali sme si to naozaj naostro, ako praví geodeti. Tímová práca bola úžasná, všetko bolo perfektne rozdelené a organizované. Museli sme sa spoliehať na svoju presnosť oveľa viac ako inokedy. Súčasťou našej každodennej prechádzky na danú lokalitu bolo povinné nosenie reflexných viest, z bezpečnostných dôvodov. Samozrejme okrem našim školských povinností, ktoré každý deň trvali do 14.00h sme mali čas aj na zábavu a iné koníčky. Aj v tejto oblasti bol prístup našich učiteľov ukážkový. Boli spoločenskí a vždy ochotní  zapojiť sa do našich hier.

Pre viac aktívnych a športovo založených bolo v blízkosti chaty ihrisko, ktoré sme využívali na hranie loptových hier. Pre nás asi najlepším zážitkom bol výstup na Sitno, ktorý sme uskutočnili pod vedením pána učiteľa Vrtáka a zapojenie sa do celosvetovej hry z názvom geocaching. Táto hra je založená na hľadaní skrýš v prírode, s využitím súradníc GPS (v okolí Počúvadla je ich sedem).

Vybavenie a zariadenie chaty bolo pre naše podmienky postačujúce. Izby boli z hľadiska dispozície rôzne, ale každá mala svoje výhody. Výhľad z chaty rovno na Počúvadlianske jazero bol očarujúci. Počasie nás ničím neprekvapilo, až na jedno ranné sneženie. Celkový pohľad na týždeň strávený pri jazere je taký, že sa nemáme na čo sťažovať a určite by sme si to s radosťou zopakovali.

Ďakujeme najmä profesorom, pani Ing. Zuzane Osuskej, Ing. Silvii Vrtákovej a Ing. Martinovi Vrtákovi, ktorí to s nami prežili celý ten týždeň, a ktorí toto celé pre nás zorganizovali. Samozrejme naše poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi Ing. Mariánovi Slovákovi, ktorý nám to celé odobril a Združeniu rodičov pri našej škole za finančnú podporu.

 

Ďakujeme vaša 2.D.

26-31. marec 2012

(Frederika Princzová)


Fotografie z tejto akcie sú vo fotogalérií - školské akcie - meračka na Počúvadle.

Posledná úprava Utorok, 03 Apríl 2012 20:38
 
Joomla SEO powered by JoomSEF