zamestnanci  PDF  Tlač  Email

Chod školy zabezpezpečujú zamestanci, ktorí vykonávajú práce podľa povahy svojej profesie. Najpočetnejšou skupinou sú pedagógovia, ktorí­ zabezpezpečujú výchovnovzdelávací­ proces v rá¡mci vyučovania ako aj mimoškolských aktiví­t. Menšou skupinou sú technicko-hospodárski pracovní­ci, ktorí­ zabezpečujú prevádzkové činnosti, tak aby výchovnovzdelávací proces mohol plynule prebiehať.

 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.