história školy  Tlač
Sobota, 18 Október 2008 16:23

Existencia našej školy sa začala 1. septembra 1952. V školskom roku 1952/53 škola otvorila prvé tri triedy s celkovým počtom žiakov 122. Zrod školy aj napriek vtedajšej konjunktúre slovenského stavebného priemyslu nebol ľahkým procesom. Vo svojich počatkoch sa táto výchovno - vzdelávacia inštitiúcia borila s personálnymi a technickými problémami, nemajúc vlastné sídlo ani učebné priestory. Aj napriek týmto problémom sa v školskom roku 1955/56 uskutočnili prvé úspešné maturitné skúšky, v ktorých maturovalo 95 študentov.

spššs budova
Obdobie provizória sa pre SPŠ stavebnú v Nitre skončilo začiatkom školského roka 1962/63 pridelení­m vlastnej budovy, v ktorej škola sí­dli dodnes. Nové sídlo však nebolo definití­vnym riešení­m priestorových problémov vzhľadom na zvyšujúci sa počet uchádzačov o štúdium. Preto v roku 1971 vtedajšie vedenie školy pristúpilo k svojpomocnej realizácii prístavby a rekonštrukčných prác zameraných na vybudovanie nových priestorov a učební.

Najvyšší počet absolventov opúšťalo školu na konci 70. a v prvej polovici 80. rokov pod čo sa podpísala intenzívna výstavbavo vtedajšom Československu a silné populačné ročníky. V súčasnosti na SPŠ stavebnej v Nitre študuje 480 študentov.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF