úvodná stránka

dnes je

Štvrtok 13 August 2020

energoland_mochovce_300x300.jpg


Designed by:
VizioPlus,s.r.o. viziopl.us
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, created by VizioPlus,s.r.o.viziopl.us
Prijímacie skúšky OZNAM  PDF  Tlač  Email
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Štvrtok, 04 Máj 2017 14:38

Vzhľadom na to, že pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať dňa 9. a 11. mája 2017 neboli niektorým prihláseným žiakom dodnes prostredníctvom Slovenskej pošty doručené, chceme zákonným zástupcom žiakov touto cestou oznámiť, že každému žiakovi, ktorý poslal prihlášku na našu školu, bola už 28. apríla 2017 dokázateľným spôsobom odoslaná pozvánka na prijímacie skúšky.

Aby sme predišli komplikáciám, ktoré by mohla spôsobiť neinformovanosť záujemcov a ich zákonných zástupcov, rodičom a aj žiakom deviateho ročníka oznamujeme, že žiak sa na prijímacie skúšky dostaví v prílsušný deň o (9. mája alebo 11. mája) 7:45hod.

Každému žiakovi bol pridelený trojmiestny kód pre prijímacie skúšky. Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z overenia vedomostí z profilových predmetov zo základného učiva ZŠ.

Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a kalkulátory.

Rozdelenie žiakov do jednotlivých tried, v ktorých sa budú prijímacie skúšky konať, bude zverejnené pri vstupe do budovy školy v deň konania skúšok o 7.00 hod.

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne doloženú potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

 

LeEuroClin.com Pharmacie en France

Pharmacie en ligne fournit des Viagra médicaments d'ordonnance directement à votre porte, bas prix pas cher. View youtube video review NorthWestPharmacy.com. Doctors buy mailorder antibiotics say that those taking azithromycin tablets 250 mg even for a week might experience be available. Sildenafil citrato FarciaIT - è un farmaco ad uso orale per il trattamento della disfunzione erettile senza ricetta FarciaIT.com.