Triedne aktívy Rodičovského združenia pri SPŠS v Nitre  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Piatok, 27 Spetember 2019 06:36

Dňa 03. 10. 2019 (štvrtok) o 16:30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy RZ pri SPŠS v Nitre s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba triedneho výboru na šk. rok 2019/2020 (predseda, podpredseda, zapisovateľ),

3. Informácia o čerpaní rozpočtu rodičovského združenia za šk. rok 2018/2019 – 2.,3.4. ročník,

4. Schválenie návrhu výšky členských príspevkov na šk. rok 2019/2020,

5. Schválenie návrhu na čerpanie rozpočtu rodičovského združenia v šk. roku 2019/2020,

6. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede za šk. rok 2018/2019 – 2.,3. a 4. ročník,

7. Hlavné úlohy triedy na šk. rok 2019/2020 podľa plánu práce triedneho učiteľa,

8. Informácia o ukončovaní štúdia – 1. a 4. ročník,

9. Informácia o práci výchovnej poradkyne

10. Aktuálne problémy triedy,

11. Diskusia,

12. Záver.

Predsedovia TA sa o17:15 zúčastnia zasadnutia rady v zborovni školy.

Posledná úprava Piatok, 27 Spetember 2019 06:44
 
Joomla SEO powered by JoomSEF