Triedne aktívy RZ  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Streda, 30 Spetember 2015 08:31
Dňa 01. 10. 2015 o 16:30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Rodičovského združenia pri SPŠS v Nitre.
PROGRAM

1. Otvorenie,

2. Voľba triedneho výboru na šk. rok 2015/2016 (predseda, podpredseda, zapisovateľ),

3. Informácia o čerpaní rozpočtu rodičovského združenia za šk. rok 2014/2015

4. Schválenie návrhu výšky členských príspevkov na šk. rok 2015/2016,

5. Schválenie návrhu na čerpanie rozpočtu rodičovského združenia v šk. roku 2015/2016,

6. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triede za šk. rok 2014/2015 

7. Hlavné úlohy triedy na šk. rok 2015/2016 podľa plánu práce triedneho učiteľa,

8. Informácia o ukončovaní štúdia – 1. a 4. ročník,

9. Internetová žiacka knižka – 1. ročník,

10. Aktuálne problémy triedy,

11. Diskusia,

12. Záver.

Posledná úprava Streda, 30 Spetember 2015 08:54
 
Joomla SEO powered by JoomSEF