Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre – Rekonštrukcia strešného plášťa  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 03 Marec 2014 10:33

Vec:    Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre – Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením a výmenou klampiarskych prvkov

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača PERAKON, s.r.o., Novozámocká 212, 949 05 Nitra víťaznou, keďže bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH / cena celkom za celý predmet zákazky -  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytnutí služby na daný predmet zákazky.

 

Zverejnené dňa 03.03.2014

 
Joomla SEO powered by JoomSEF