Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Servis a správa výpočtovej techniky“  Tlač
Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric   
Pondelok, 27 Január 2014 12:03

Vec:    Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Servis a správa výpočtovej techniky

 

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača VizioPlus, s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra víťaznou, keďže bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH / cena celkom za celý predmet zákazky -  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní služieb na daný predmet zákazky.

 

 

Posledná úprava Pondelok, 17 Február 2014 09:35
 
Joomla SEO powered by JoomSEF